top of page

Holoterapi Nedir?

Güncelleme tarihi: 22 Tem 2022


Holoterapi-Nedir-?

Holoterapi


Yunancada “bütün” anlamına gelen “holos” ve ileri gitmek anlamını taşıyan “trapein” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Bir bütün olarakta bütünlüğe varmak anlamını taşımaktadır.


Holoterapinin Amacı Nedir?


Holoterapi, kişinin günlük yaşamının dışına çıkararak, farklı bakış açılarıyla hayatı gözlemleyebilme fırsatı vermektedir. Bu nedenle kişinin hayatın bütün yönlerini algılayabilme ve farkındalığın maksimum düzey olmasını sağlayabilen en önemli bir bilinçaltı çalışmasıdır. Bilinçaltınızda kalan ancak hayatınıza etkisi olan anılar su yüzüne çıkar. Herkes aynı nefes tekniğin uygulanmasına rağmen, her bireyin kendi zihin haritasında kendi açılımları oluşabilir. Farklı boyutlar sonucu farklı deneyimler ortaya çıkabilir. Holoterapi uygulaması pratikte kişi yaşamına pek çok farklı katkı sağlar. Öncelikle üstesinden gelmekte zorlanılan ve güçlük çekilen depresyon, takıntılar, bezginlik ve mutsuzluk hali yerini yeniden anlamlandırmaya bırakabilir. Holoterapi uygulaması bireylerin derin bilinçaltı derinliklerinin keşfedilmesine yarayan, bilincin hızlı ve derin nefes alma uygulaması sonucunda, sınırların açılmasını, kalıpların kırılmasını sağlayan bir çalışmadır.


Holoterapide Kullanılan Yöntemler Nelerdir?


Holoterapi uygulamasında seans süreleri ve süreci, uygulayan terapiste göre değişiyor olsa da, uygulanan teknikler hemen hemen her yerde aynıdır.

Klasik bir holoterapi uygulama seansı dört ana aşamadan meydana gelir ve bu aşamaların toplam süresi için önerilen saat, 2 saattir. Bu dört aşama şu şekildedir;


Bilincin Deneyim Haritasının Sunumu


Terapist tarafından yapılır ve sunum süresi yaklaşık beş dakikadır. Bu aşamadaki amaç, danışanların deneyimleyecekleri bilinç değişimlerinin, farklarının aşamaları konusunda bilgilendirmektir.


Müzik Eşliğindeki Nefes Çalışması


Bu aşamada ise, müziğin eşlik ettiği nefes çalışması gerçekleştirilir. Bu aşamada da önerilen süre yaklaşık olarak 90 dakikadır.


Mandala Çizimi


Yaklaşık 90 dakikalık süren holoterapik nefes çalışmanın ardından, 10 dakikalık mandala çizimi yapılmasına geçilir. Mandala, genel olarak belirli şekilleri belirli bir geometrik düzene göre boyamaktır. Bu aşama kişiyi rahatlatır, beyni, zihni dinlendirir.


Deneyimlerin Paylaşımı


Seansın bu son aşaması ise deneyimlerin paylaşımı olan aşamadır. Kişiler, nefes uygulaması esnasındaki deneyimlerini ve bu deneyimleri yorumlamadan olduğu gibi anlatırlar. Bu aşamada öngörülen süre yaklaşık olarak 15 dakikadır.


Klasik bir holoterapi uygulaması seanslarının aşamaları arasına son yıllarda, bir de telkin aşaması eklenmiştir.


Holoterapinin Faydaları Nelerdir?


Günümüze kadar yapılan araştırmalarda holoterapinin psikolojik ve patolojik sorunlarına birçok çözüm getirdiği veya tedavisine yardımcı nitelikte olduğu kanıtlanmış ve doğrulanmıştır. Yapılan araştırmalara göre, holoterapi uygulamasının bazı durumların sonlandırılmasında etkilidir, bu durumlar;


 • Sigara ve her türlü madde bağımlılığı, kötü alışkanlıkların sonlandırılması

 • Depresyon ve anksiyete problemleri

 • İrade gücünün arttırılması

 • Davranış bozuklukları

 • Düşünce bozuklukları

 • Fiziki ve bedensel pek çok sorunun iyileştirilmesi

 • Zihinsel ve bedensel yenilenme

 • Bilinçaltındaki korku ve endişelerin ortadan kalkması, giderilmesi

 • Psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi, iyileştirilmesi

 • Kişiler arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi

 • Özgüveni oluşturması

 • Yaşama daha pozitif bir bakış açısı kazandırması

 • Uyku bozuklukları, problemlerinin giderilmesi

 • Kronik yorgunluk sendromundan kurtulma

 • Horlama

 • Gebelik sürecinin ve gebelik sorunlarının, problemlerinin üstesinden gelme

 • Hiperaktivite

 • Travma sonrasında oluşan stresin giderilmesi

 • Bilinç ve farkındalık açısından gelişim


1 Comment


Guest
Sep 28, 2021

Bilgilendirici olmuş 😊

Like
bottom of page