top of page

Paradoksal Piriformis: Kalça Kası Esnetme


Paradoksal Piriformis

Piriformis kası, kalçanın alt gluteal kasların derinliklerinde bulunur. Küçük olmasına rağmen, kalça mekaniği ve piriformis kasının büyük siyatik foramenden çıkarken siyatik siniri sıkıştırdığı piriformis sendromu gibi durumlarda hayati bir rol oynar. Piriformis sendromunun sayısız nedeni vardır, ancak bunların çoğunda bir dereceye kadar piriformis gerginliği vardır.


Siyatik Sinir ve Yürüyüş


Siyatik sinirin iki ana bölümü vardır ve bazı durumlarda bir veya her iki bölüm doğrudan piriformis kasından geçebilir. Bu durumda, piriform kasındaki hipertonisitenin siyatik siniri nasıl sıkıştırabileceğini ve yayılan nörolojik semptomlara neden olabileceğini anlamak kolaydır. Diğer durumlarda, piriformisteki hipertonisite, siyatik siniri sakrospinöz bağ gibi bitişik bir yapıya sıkıştırabilir. Hipertonik piriformis bu komplikasyonların bazılarına neden olduğunda miyofasyal tetik noktalarının da mevcut olması muhtemeldir.


Esneme Nasıl Yardımcı Olur?


Kas hipertonisitesi, yaygın olarak, bazı sıkıştırma varyasyonları, derin uzunlamasına soyma, germe veya bunların bir kombinasyonu ile tedavi edilir. Bununla birlikte, piriformis, büyük gluteus maksimusun derinliklerinde bulunur, bu nedenle bu kasa derin spesifik tedavi uygulamak daha zordur. Ek olarak, statik sıkıştırma veya derin soyma yöntemleriyle doğrudan basınç, mevcut sinir sıkışmasını daha da tahriş edebilir. Bu nedenle piriformisi ele almak için germe önerilir. Germe, doğrudan sıkıştırma veya derin soyma tekniklerinin sinir sıkışması semptomlarını artırma riskini taşıyabileceği piriformis sendromu gibi bir durumda özellikle yararlıdır.


Piriformis kasının, bazı yaygın piriformis germe pozisyonlarının mantıksız görünmesine neden olabilecek benzersiz bir özelliği vardır. Piriformis, proksimalde sakrumun ön yüzüne, distalde ise femur trokanterinin üst bölgelerine yapışıktır. Birincil eylemi, diğer eylemlere de katkıda bulunsa da, femurun lateral rotasyonudur. Örneğin, uyluk 90 derece fleksiyona getirildiğinde, piriformis daha belirgin bir kalça abdüktörüdür.

Piriformis kası, geçtiği eklem(ler)in göreceli pozisyonuna bağlı olarak birincil etkisini değiştirebilmesi bakımından vücuttaki diğer birkaç kasla benzerdir. Piriformis'te bunun nasıl çalıştığına bir göz atalım.


Evde Masaj

Piriformis Tendonu


Femurun büyük trokanterinin üst tarafı boyunca piriformis tendonunun distal bağlantısına dikkat edin. Trokanterin büyük kısmına yukarıdan bakıldığında piriformis ataşmanı femurun dönme ekseninin biraz önündedir. Bazı tendon lifleri de arka taraftan trokanterin etrafını sarar. Bu nedenle, piriformis kasıldığında kalça nötr konumdaysa, trokanterin arka tarafını çeker ve femurun ön tarafı laterale çekilirken femuru lateral olarak döndürmeye zorlar.


Bununla birlikte, kalça yaklaşık 60 derece veya daha fazla fleksiyonda olduğunda piriformisin ana eylemi önemli ölçüde değişir. Bu pozisyonda, büyük trokanterin üst kenarı aşağı doğru 'işaret eder' ve piriformis'in hareketini değiştirir. Kalça fleksiyondayken, piriformis femuru lateral yerine medial rotasyonda çeker. 60 derecelik kalça fleksiyonunu geçtikten sonra, piriformis medial bir rotator ve belirgin bir kalça abdüktörü haline gelir.


Çeşitli germe pozisyonlarında etkin olan biyomekanik kuvvetleri anlamak, germe için belirli bir kasın nasıl hedef alınacağını bilmek için çok yararlıdır. Kalça eklemi mekaniğinin karmaşıklığını anlamak, müşteriniz için en etkili olacak optimum tedavi ve evde bakım önerileri geliştirmenize yardımcı olacaktır.


Comments


bottom of page