top of page

Refleksolojinin Sağladığı Yararlar Nelerdir?


Refleksolojinin-Sağladığı-Yararlar-Nelerdir-?

Birçok Hastalığa İyi Gelen Masaj Tekniği


Kişinin masaj tekniklerini ilk olarak kendi ayak ve ellerinde uygulaması tavsiye ediliyor. Vücuttaki, bedendeki refleks alanlarına masaj uygulanabilecek toplamda beş basma tekniği bulunur. Bunlar ovma hareketi, başparmak hareketi, parmak hareketi, sıvazlama hareketi ve sıkma hareketidir. Beş basma tekniği de kişide ellere ve ayaklara uygulanabilir. Bu tekniklerde önemli olan kime uygulanacak olduğunun bilinmesidir.


Tekniklerin uygulanmasında bireyin fiziksel yapısı, anlık sağlık durumu ve yaşı dikkate alınır. Örnek vermemiz gerekirse; iri bir insana uygulanacak hareket ile çocuklara uygulanacak hareketler değişiklik gösterir. İri vücutla bireye kuvvetli basma hareketleri uygulanırken, çocuklara hafif ve normal baskı ile masaj uygulanır. Masaj tedavisi başparmak veya başka bir parmağın kenarı kullanılarak basınç uygulanması ve saat yönünde döndürülmesini kapsamaktadır.

Uygulanan basınç derinken acı vermek zor olmaz. Refleksolog aracılığıyla uygulanacak olan masaj kısa fakat acısız olacak bir şekilde tercih edilir. Acı veren seanslara önem verilmez. Seanslar 10 dakika ila 30 dakika arasında değişiklik gösterir. Bireyin şikayetlerinin tek bir seanstan sonra ortadan kalktığı da görülebilmektedir. Modern tıpta deri alanlarının iç organlar aracılığı ile temsil edildiği bilinir.Deri bölgeleri ile organlar aynı sinirleri paylaşmaktadır. Örneğin, diyaframa tesiri olan bir durum omuzda acıya sebep olur. Bunun nedeni her ikisinin de aynı siniri paylaşma durumudur. Vücuttaki organlar simetrik olduğundan ayakların veya ellerin her ikisinde aynı bölgeler vardır. Vücutta kalp solda, mide sol ve sağa eşit olmayan biçimde kaymakta, bağırsak ve karaciğerse sağdadır. Bu sebeple bu organlara denk gelen masaj bölgeleri de ayakta sol ve sağda farklı yerdedir.


Hasta olan veya ağrıyan organın vücutta bulunduğu alana göre masaj uygulandığından, ağrılı organın bulunduğu tarafın yönüne masaj uygulanmalıdır. Örneğin, vücudun sol bölümünde bulunan organda ağrı olduğu zaman sol ayak veya ele saat yönünde masaj uygulanır. Ciddi rahatsızlığı veya ağrısı olan bireylerin doktor muayenesine gitmesi önemlidir. Bu masaj yöntemleri faydalı olsa da bazı hastalıklar, rahatsızlıklar doktor kontrolünde tedavi edilmelidir.


Tıpta masajın sağladığı faydalar tamamlayıcı tıp olarak isimlendirilmektedir. İsimden de anlaşılacağı üzere tıbbi tedavilere ek olarak uygulanmaları gerekmektedir. Bu tedavi yöntemlerinin yan etkisi veya riski bulunmaz. Doğal tıpta tedavi yöntemi olarak yapılan akupunktur günümüzde modern tıpta da tercih edilmeye başlanmıştır. Ayak kısmında ya da ele uygulanacak olan masaj uygulamalarında bölgede kabarık ve belirgin damarlar olduğunda basıncın yavaş ve yumuşak bir şekilde yapılması gerekir. Buna dikkat edilmediği takdirde damar zedelenmesi görülecek ve iç kanama oluşacağından dolayı morarmalar meydana gelecektir.


コメント


bottom of page