top of page

Breuss Masajı Nedir? Uygulama Adımları

Güncelleme tarihi: 24 Ağu 2021


Breuss-Masajı-Nedir-?-Uygulama-Adımları

Breuss Masajı


1988 yılında 89 yaşında olan Rudolf Breuss’tan öğendiği ‘’intervertebral disk masajı’’nın Dorn terapi method ile çok iyi bir uyum içinde yapıldığını fark etmiş olan, Harald Fleig tarafından geliştirilmiştir. Breuss masajı, yalnızca sırt bölgesine uygulanır. Uygulanan baskı tekniği ile ağrıyı dindirir, sırt kaslarını gevşetir ve omurganın hareket yeteneğini arttırıp, kas dolaşımını da arttıran bir masaj türüdür.


Intervertebral Disk’lerde yırtık değil, dejenerasyon olduğu ve bunun kendisini yenilemesinin mümkün olduğu temeliyle hareket edilmektedir. Özel olarak hazırlatılan St. John’s Wort ile karıştırılmış sinolea sızma zeytinyağı kullanılarak, sırt bölgesi nazikçe ve zarar vermeden gerilir. Omurlar üzerinde germeler yapılarak, omur ve disklerin beslenmesiyle tekrar bütün vücutta enerji akışı sağlanır. Özellikle Dorn Terapi uygulama sonrasında tavsiye edilen 20 dakikalık Breuss Masajı kişiye ilave katkı sağlar.


Breuss Masajı Uygulaması


Birinci Adım: Ağrı Testi


Masaj başlamadan önce sacrum ve bel omurları üzerine parmak ile palpasyon yapılmalı ve bölgede ağrı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ağrı var ise masaj çok hafif bir biçimde yapılmalıdır. Masaj asla ağrılı olmamalıdır. Masaj sırasında ne terapist ne de masaj yaptıran kişi metalik yüzük, kolye, bilezik vb. hiç bir şey kullanmamalıdır.


İkinci Adım: Kuru Olarak Omurganın Gerdirilmesi


Çok az olacak şekilde bir yağ kullanarak sacrum’dan kuyruk sokumuna, akabinde lumbar bölgeden kuyruk sokumuna, sırt omurlarından kuyruk sokumuna, en sonunda cervical 7 omurdan kuyruk sokumuna kadar sağ el (sağ elini kullanan terapist için) aşağıda, sol el onu üstten destekler şekilde omurga üstünden aşağıya doğru baskı ile kaydırılır. El öncelikle dikey, ardından da yatay olarak kullanılır. Bu hareket en az 10’ar defa tekrar edilerek yapılır. Kuyruk sokumuna varıldığında el hafifçe uçarmışçasına yukarıya doğru hareket ettirilerek bitirilir.


Üçüncü Adım: Yağlı Olarak Omurganın El Ayası İle Gerdirilmesi


Omurgayı el ayasıyla gerdirirken omurga optimal rahatlamaya kavuşur. Omurlar arası disklerin faydalanacağı biçimde kantaron yağının emilmesi sağlanır. Bel omurlarının üst kısmında iki elinde yan yana ayası tavana doğru bakarken eller iç kısma çevrilerek ve karşılıklı olarak gerdirilerek bir elin boyun bölgesine diğer el ise sacrum’dan kuyruk sokumuna doğru hareket edecektir.


Dördüncü Adım: Omurganın Hizalanması


Öncelikli olarak ikinci ve üçüncü adımlar tekraren yapılır, ardından da C7’den başlamak üzere sacrum’a kadar omurga sağ elin işaret ve orta parmak arasında kalacak biçimde, baskı uygulayarak el aşağıya doğru kaydırılır. Sol el, sağ el parmaklarını yönlendirici olmak üzere üst yönde bulunur.


Beşinci Adım: Kalp Şekli İle Omurganın Tekrar Hizalanması


Sacrum bölgesinden kenarlardan başlayarak el kalp şekli çizecek şekilde en yukarıya C7’ye kadar getirilir, omurganın iki tarafından her iki elin parmakları baskı yapacak şekilde aşağıya kadar kaydırılır. Terapist masaj yapacak kişinin kalçasına yakın pozisyonlandığı takdirde çalışması daha kolay olur.


Altıncı Adım: Japon Kağıdı (İpek Kağıt) Uygulanması


Omurga boyunca kantaron yağı dökülür ve ardından yaklaşık 20 santimetreye 60 santimetre uzunluğunda ipek kağıt omurga üzerine yerleştirilir. Ardından yine boyun bölgesinden aşağıya sacrum bölgesine kadar inecek şekilde her iki elde birbiri ardına sanki yüzercesine, yüzeyi süpürürcesine yukarıdan aşağıya hareket edecek, oluşan fazla enerjinin alımı sağlanacaktır.


Yedinci Adım: Havlunun Uygulanması


Kağıt üzerinden yaklaşık bir dakika boyunca el hareketinin tamamlanmasının ardından, sırta kağıt çıkartılmadan temiz bir havlu yerleştirilir. Sağ elini kullanan terapistler, masaj yaptıran kişinin sol tarafına geçer. Sol elini kullanan terapist ise zaten solda bulunur. Ardından her iki baş parmak arasında yaklaşık bir parmaklık mesafe kalırcasına eller birbirine değmeden sacrum’dan itibaren yan yana durur. Yaklaşık bir dakika boyunca bu pozisyonda baskı uygulanır, sonra eller yine birbirine değmeden yukarıya doğru kaydırılır. Aynı şekilde yine bir dakikalık baskı sonrasında cercival kısımda sol el, sacrumda ise sağ el parmaklar ayakları gösterir biçimde baskı uygulayarak evren’den şifa enerjisinin masaj yaptıran kişi için gelmesi istenir.


Sekizinci Adım: Aura Çalışması


Üç kere masaj yaptıran kişinin kafası üzerinden ayağına kadar her iki el ile hafif dokunarak aşağıya doğru kayılır, her bir ayak üzerine gelmede eller silkilir. Ardından hiçbir şekilde masaj yaptıran kişinin bedenine dokunmadan yine üç kere eterik aura üzerinde aynı hareket yapılır. Her bir seferde elin silkilmesi unutulmamalıdır. Son olarak kuyruk sokumundan başın en tepesinden (taç şakra) önüne (üçüncü göz) kadar sanki bir fermuar varmış gibi fermuar çekilir.


Dokuzuncu Adım: Dinlenme


Masaj yaptıran kişi bu pozisyonda yaklaşık 5 dakika dinlenirken, terapist elini soğuk su ve sabun kullanarak yıkar. Masaj yaptıran kişi üzerindeki havluyu kaldırmalı, kağıt atılmalıdır. Kağıt tekrar kullanılmaz.


Onuncu Adım: Sacrum’un Tekrar Gerilmesi


İkinci adımda uygulanan sacrum’un gerdirilmesi hareketi tekraren 8-10 kere yapılır. Bu şekilde Breuss masajı tamamlanmış olur.

Comments


bottom of page