top of page

Kanser Ağrısı İçin Masaj Terapisi


Kanser Ağrısı İçin Masaj Terapisi

Kanserli kişiler hem tedavilerinin bir parçası olarak hem de hastalığın kendisinin bir parçası olarak, potansiyel olarak zayıflatıcı çeşitli semptomlar yaşarlar. Kanserli birçok insan, genel yaşam kaliteleri üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olabilen ağrı, yorgunluk ve kaygı yaşar. Masaj terapisi, kanserli kişilerin sevdikleri aktivitelere katılmaya devam edebilmeleri için semptomlarının çoğunu hafifletmesine yardımcı olabilecek seçeneklerden biridir.


Ağrıyı Gidermek


Ağrı, kanserli kişilerde yaygın bir semptomdur, ancak bu ağrının yönetimi genellikle yeterince tartışılmaz. Kanser ağrısı, akuttan kroniğe kadar değişebilir ve tedavilerin veya hastalığın kendisinin bir sonucu olabilir. Tanıdan ameliyat sonrası ağrıya, palyatif bakımdaki kişilerin yaşadığı ağrıya kadar kanser yolculuğunun tüm aşamalarında insanları etkiler.


Araştırmalar, masaj terapisinin, hiçbir tedavi veya geleneksel bakıma kıyasla kanser ağrısını azaltabileceğini ve birçok kanser hastasının yaşadığı ameliyat sonrası ağrıyı gidermede özellikle etkili olabileceğini bulmuştur. Masaj terapisi gibi kanser ağrısını yönetmek için farmakolojik olmayan yaklaşımlar doktorlar tarafından giderek daha fazla tavsiye edilmekte ve hastalar tarafından benimsenmektedir.


Anksiyetenin Fiziksel Belirtilerini Azaltma


Kanserli kişilerin neredeyse yarısı, ister prognozları, tedavileri, ister hastalığın yaşamları üzerindeki etkileri nedeniyle olsun, anksiyete belirtileri yaşar. Bu endişe ve kaygı, bir hastanın tedavisi ve teşhisi ile başa çıkma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.


Masaj terapisi, kanserli kişilerin kaygılarını azaltmalarına yardımcı olabilir ve kanser tedavisinin duygusal sonuçlarını yönetmede önemli bir unsur olabilir. Bu kaygı, tekrarlama korkusu ve önceki yaşam tarzındaki değişiklikler nedeniyle kişi remisyona girdikten sonra bile devam edebilir. Düzenli masaj terapisi tedavisi, olağan tedavi veya tedavi uygulanmamasına kıyasla, kanserden kurtulanların daha az korku duymalarına ve genel kaygılarını azaltmalarına yardımcı olabilir.


Masöz

Yaşam Kalitesini İyileştirme


Kansere bağlı yorgunluk, birçok kanser türüne sahip kişilerde ve kanser tedavisinin tüm aşamalarındaki kişilerde yaygındır. Bu, tedavinin yan etkileri veya kanserin kendisinden kaynaklanabilir. Kansere bağlı yorgunluk, ruh halini etkilemek ve düzenli aktivitelere katılma yeteneğini azaltmak da dahil olmak üzere yaşam kalitesi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olabilir. Masaj terapisinin kanser hastaları arasında kendi bildirdiği yorgunluğu azalttığı ve yaşam kalitelerini iyileştirdiği gösterilmiştir.


Palyatif bakımda ileri kanserli kişiler hala masaj terapisi tedavisinden yararlanabilirler. Masaj terapisi, bu hastaların yaşam kalitelerini yaşamlarının sonlarına doğru iyileştirebilir. Masaj terapisinin, yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olan, palyatif bakım alan kanserli kişilerde hem endişeyi hem de ağrıyı azaltmada anında bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.


Kanser Ağrısı için Masaj Terapisi

Masaj terapisi, kanserli kişilerin tedavileri veya hastalıklarının kendisiyle ilgili potansiyel olarak zayıflatıcı semptomları yönetmelerine yardımcı olmak için güvenli ve etkili bir seçenektir. Ağrıdan kurtulmak, tedaviyle ilgili kaygıyı azaltmak veya genel yaşam kalitesini iyileştirmek olsun, masaj terapisi kanserli bir kişinin tedavi planına harika bir ektir. Ağrı veya anksiyete gibi semptomlar kanserli kişilerde yaygın olsa da, bu semptomları hafifletmek için mevcut etkili seçenekler vardır ve masaj terapisi tedavileri bu etkili seçeneklerden biridir.

Comments


bottom of page