top of page

Kronik Ağrı için Masaj Terapisi


Kronik Ağrı için Masaj Terapisi

Ağrı genellikle bazı yaralanmalar veya hastalıklarla ilişkilendirilir ve birçok kişi tarafından geçici bir durum olduğu varsayılır. Ancak bazı insanlar için ağrı, günlük yaşamlarının sık görülen bir parçasıdır. Kronik ağrı genellikle 12 haftadan uzun süren herhangi bir ağrı olarak tanımlanır, ancak kronik ağrı aylar hatta yıllar boyunca devam edebilir. Genellikle kronik ağrının görünürde net bir nedeni veya sonu olmadığı tahmin edilmektedir. Fibromiyalji gibi hastalıkların nedenleri belirsiz olsa da, masaj terapisinin fibromiyalji ve diğer kronik durumlardan kaynaklanan kronik ağrıyı yönetmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar vardır.


Fibromiyalji Hakkında


Fibromiyalji, yaygın kas-iskelet ağrısı, yorgunluk ve lokalize bölgelerde hassasiyet ile uyku, hafıza ve duygudurum sorunları ile karakterize kronik bir hastalıktır. Araştırmacılar, fibromiyaljinin beyninizin ağrı sinyallerini işleme şeklini etkileyerek ağrılı duyuları güçlendirdiğine inanmaktadır.


Fibromiyaljinin nedeni bilinmemekle birlikte araştırmacılar, tekrarlanan sinir stimülasyonunun fibromiyaljili kişilerin beyinlerinin değişmesine neden olduğuna inanıyor. Bu değişiklik, beyinde ağrı sinyali veren (nörotransmitterler) belirli kimyasalların seviyelerinde anormal bir artışı içerir. Ek olarak, beynin ağrı reseptörleri ağrının bir hatırasını geliştiriyor ve daha hassas hale geliyor, yani ağrı sinyallerine aşırı tepki gösterebiliyorlar.


Masaj Terapisi Nasıl Yardımcı Olabilir?


Bir çalışma, masaj terapisi ile yaşam kalitesini artırabileceğini ve fibromiyalji hastaları için ağrıyı azaltabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın sonucunda masaj tedavisi alan hastalarda anksiyete düzeyleri, uyku kalitesi, ağrı ve yaşam kalitesi düzeldi.


Fibromiyaljinin tedavisi için masaj tedavisinin kullanımına ilişkin randomize kontrollü çalışmaların bir incelemesi ve meta-analizi, beş hafta veya daha uzun bir süre boyunca sağlanan masaj tedavisinin fibromiyalji için uygun bir tedavi seçeneği olduğunu buldu.


Diğer Kronik Ağrı Durumları


İstatistikler, sırt ağrısının en yaygın kronik durum olduğunu ve beş kişiden dördünün hayatlarında bir sırt ağrısı olayı yaşayacağını göstermektedir. Kronik bel ağrısı, çeşitli farklı koşullardan kaynaklanabilir ve araştırmalar, masaj terapisinin bu ağrılı durumdan kurtulmayı sağlayabileceğini düşündürmektedir.


Daha yeni araştırmalar, masaj tedavisinin kronik bel ağrısı için etkilerine odaklanan önceki çalışmaları detaylandırdı. Bu çalışma, masaj terapisi alan hastaların hem ağrı hem de fonksiyonda önemli iyileşmeler bildirme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu bulmuştur. Masaj terapisi alan hastalar ayrıca, masaj terapisi tedavisi almadan önceye göre daha az antiinflamatuar ilaç aldıklarını söylediler.


Masoz

Kronik Ağrı için Masaj Terapisi

Kronik ağrı durumlarının tedavisi olmamasına rağmen, masaj terapisi bu durumlardan kaynaklanan ağrıyı yönetmeye ve hafifletmeye yardımcı olacak birçok seçenekten biridir. Kronik ağrı yapmak istediğiniz veya yapmanız gereken şeyleri yapmanıza engel olabilir, ancak masaj terapisi normal işlevinize geri dönmenize yardımcı olabilir. Kronik durumlar için, çalışmalar, daha sık masaj terapisi uygulamalarının birbirine daha yakın olmasının en etkili olabileceğini öne sürdü. Genellikle kronik ağrıya depresyon, anksiyete ve uyku güçlüğü semptomları eşlik eder ve masaj terapisi bu zor durumların yönetilmesine yardımcı olmak için kanıtlanmış bir seçenektir.

Comments


bottom of page