top of page

Masaj ve Yumuşak Doku Terapisinin Etkileri


Masaj ve Yumuşak Doku Terapisinin Etkileri

Masajın faydalarına ilişkin inançların çoğu geleneksel temelli fikirlerdir. Ancak, son yıllarda bu kavramları incelemek için daha fazla araştırma yapılmıştır. Burada, yazıldığı sırada uygulandığı ve yaygın olarak kabul edildiği şekliyle masaj ve yumuşak doku terapisinin etkileri ve faydalarına genel bir bakış sunuyoruz.


Masaj, bedensel sistemlerin dört boyutunda etkiler üretmeyi amaçlar: fiziksel, fizyolojik, nörolojik ve psikolojik. Bu etkiler birbiriyle yakından ilişkili olmakla birlikte, fizyolojik, nörolojik ve psikolojik etkilere yol açan bir masaj terapistinin el becerilerinin getirdiği ilk fiziksel etkilerdir. Bu nedenle cilde ve alttaki kaslara uygulanan okşama, sıkma, sıkıştırma, ovma vb. hareketler sadece fiziksel fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vücutta fizyolojik, nörolojik ve psikolojik tepkileri de tetikler. Vücut üzerindeki etkilerin türü ve kapsamı, tekniğin kendisine, uygulandığı derinliğe, tempoya ne kadar süreyle ne sıklıkta ve vücudun masaj yapılan bölgesine bağlıdır.


Yumuşak Doku Terapisinin Etkileri


Kas lifleri kasılabilir ve bu nedenle iyi bir uzayabilirliğe sahiptir. Bir kasın esnekliğindeki kısıtlamanın çoğu, kası ve kas liflerini çevreleyen bağ dokusundan kaynaklanır. Yoğurma ve sıkma gibi sert masaj hareketleri, cildi ve alttaki dokuyu gerer ve gevşetir. Masaj sırasında artan lokalize kan dolaşımı ve sıcaklık, dokuların daha esnek hale gelmesine yardımcı olur. Tüm bunlar esnekliğin yeniden kazanılmasına yardımcı olur ve tekrarlanan esneme nöbetleri bağ dokusunda değişikliklere ve ayrıca kas liflerinin uzunluğunda bir artışa neden olabilir.

  • Kas Gerginliğini Giderir

Kas gerginliği, ciltte bulunan sinir uçları olan periferik sinir reseptörlerini ve ortamdaki değişiklikleri algılayan alt fasyayı uyaran basit vuruş eylemleriyle azaltılabilir. Ortamdaki bu tür değişiklikler sıcaklık, ağrı, basınç vb. ile ilgili olabilir. Uyarıya bağlı olarak, tepki kas gerginliğinin artması veya kasların gevşemesi olabilir. Bu, yukarıda tarif edildiği gibi kas liflerini ve bağ dokularını germek için mekanik kuvvetlerin kullanılmasından farklı olarak bir refleks hareketidir. Masaj sırasındaki rahatsızlık veya ağrının kasları nasıl gerginleştirdiğini, okşama hareketlerinin ise gevşemesine nasıl yardımcı olduğunu artık anlayabiliyoruz.

  • Kas Esnekliğini Artırır

Araştırmalar, kas gevşemesini amaçlayan masajın eklemde artan hareket açıklığı ile sonuçlanabileceğini göstermiştir.

  • Şişmeyi Azaltır

Şişmeye, yırtık kan damarlarından sızan kan veya kılcal duvarlardan interstisyel boşluklara hareket eden sıvılar neden olabilir. Bölgeye masaj yaparak, yumuşak dokulardaki hareket ve sıcaklıktaki artış, sıvıların dolaşım sistemine geri emilmesine yol açan lenf akışını artıracaktır.


Fizyolojik Etkileri


Masajın derinliği ve basıncı arttıkça derindeki kan damarlarının sıkışması ve serbest kalması, dolaşımın uyarılması olasılığı da artar. Uzun süreli masajın, lenf bezlerinden kalbe doğru masaj yapılan bölgeden lenf akışını arttırdığı gösterilmiştir. Ekstremitelerden artan lenf akışı, derin okşama ve yoğurma teknikleriyle en iyi şekilde uyarılabilir.


Uygun masaj biçimlerini takiben kan akışının artması gibi, bu da yumuşak dokuya daha iyi oksijen ve besin tedarikine yol açar. Masaj sonucunda lenf akışı arttığından, yumuşak doku bölgelerinden gelen atık ürünler lenfatik sistem aracılığıyla dolaşım sistemine daha hızlı geri emilebilir.


Nörolojik Etkileri


Terapistin, danışan üzerinde yatıştırıcı bir etkiye veya belirli kaslar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olacak, indükleyebileceği birkaç refleks eylemi vardır. Yumuşak doku terapisi uygulamasında ​​önemli bir yeri olan bir şey de ağrı kesicidir. Ağrılı bölgeyi ovalamanın deride bulunan duyusal sinir uçlarını uyararak ağrının omuriliğe iletilmesini engelleyen sinyaller oluşturduğu bilinmektedir.


Sinir sisteminin uyarılması kan damarlarının genişlemesine neden olabilir ve bu nedenle kan dolaşımında ve sıcaklıkta artışa katkıda bulunan önemli bir faktör olabilir, bu da kas elastikiyetini artırır ve kaslara taze besin ve oksijen sağlar.


Evde Masaj

Psikolojik Etkileri

Masaj çoğunlukla hoş bir deneyim olmalıdır. Bu nedenle, kişiler bunu öğrendikçe, beklenti genellikle masaj başlamadan önce daha rahat bir zihinsel durumda olmalarına yol açar. Ayrıca nörolojik ve psikolojik boyutlar arasında önemli bir örtüşme vardır. Örneğin, aynı zamanda zihinsel olarak rahatlamak için bilinçli bir çaba sarf edilmeden kas gevşemesini sağlamak daha zordur. Bu şekilde kaslara nörolojik uyarı en aza indirilebilir.


Kısacası, uygun masaj tekniklerinden gelen nörolojik geri bildirimin getirdiği hoş his, zihinsel olarak bırakma hissine, bu da kasları daha da gevşetmeye ve dolayısıyla kasın işlevini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle masaj, uygun şekilde uygulandığında fiziksel rahatlamaya, gerginliğin giderilmesine ve kaygıya yardımcı olduğu düşünülebilir.

  • Ağrı Kesici

Masaj, ağrı algısını azaltmak için de kullanılabilir. Nörolojik değişimi etkilemek için masajı kullanmak, ağrının psikolojik algısını da değiştirecek, potansiyel olarak kas gerginliğinin azalmasına, duyusal sinir uçlarına daha az baskı yapılmasına ve böylece ağrı semptomunun döngüsel olarak hafifletilmesine yol açacaktır. Bu, yaralanma yönetimi ve rehabilitasyon ile uğraşırken açıkça önemli bir rol oynar.


Comments


bottom of page