top of page

Masajın Sinir ve Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri

Güncelleme tarihi: 19 Eyl 2022


Masajın-Sinir-ve-Dolaşım-Sistemi-Üzerine-Etkileri

Masajın Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri


Masaj uygulamasının bilimsel ve tıbbi olarak kanıtlanmış en önemli etkisi, kan ve lenf dolaşımı üzerine olanlarıdır. Kalp veya büyük lenf damarları, düğümleri yönünde yapılan yumuşak, sakin ve derin etkili masaj hareketleriyle arteriyel ve venöz kan dolaşımı ile lenf akışı uyarılarak harekete geçirilir.


Derin öfloraj ve petrisaj tekniğinden sonra bölgede oluşan kan akımındaki artma pletismografla da gös­terilebilir. Yüzeysel, yani az olan basınç ile uygulanan öfloraj tekniği, öncelikle yüzeysel venler ve lenf damarlarına olan etkisi ile deri kan dolaşımını canlandırır. Venöz akım, kalp yönünde masaj ile hızlandırılır ise, teorik olarak vuruş sayısı artacak, akım hacmi büyüyecek. Bu nedenle daha fazla kan çevreye pompalanacaktır. Derin etkili masaj hareketlerinde tedavi edici etki daha güçlüdür.


Dokularda sıvı değişimleri arttığı gibi, daha bol besin maddesi sağlanması da desteklenir. Kanda artan oksijen miktarı, zedelenmiş olan kas dokularının kendilerini daha hızlı yenilemesini, iyileştirmesini kolaylaştırır. Hızlanan kan akımı da dokulardaki metabolizma artıklarının bulunmuş olduğu yerden uzaklaşmalarını hızlandırır. Derin etkili öfloraj ve petrisaj tekniğiyle, gevşek felçli ekstremitelerde kalıcı bir dolaşım artışı olması da olası bir durumdur.


Kısaca özetlenecek olursa, klasik masaj hareketleri kan akımını olumlu yönde etkiler. Yapılan bütün araştırmalar lenf akımının hızlandırılmasında, damar dışı sıvı birikimlerinin, lenf akışına katılmasında lenf drenajının ve klasik masaj uygulamasının etkin rol oynadığını göstermektedir.


Masajın Sinir Sistemi Üzerine Etkileri


Masaj uygulamasının sinir sistemi üzerine etkilerini çözebilmek, saptamak düşünüldüğü kadar kolay değildir. Örneğin; kopmuş olan bir sinirin masaj ile yeniden rejenerasyonunu sağlamak olanaksız bir durumdur. Ne var ki, ellerin vücuda bedene dokunması, basınç ve germe şeklindeki hareketler ve nihayet bu esnada eller altında oluşacak olan sıcaklık, deride bulunan sayısız reseptörlerle alınıp sinir lifleri aracılığı ile her iki merkezi sinir sistemine, omurilik ve beyin kısmına iletilirler. Bu aktarma olan merkezlerinde hareketler işlenir, değerlendirilir ve cevaplanır. Vejetatif, sinir sistemi aracılığıyla da genel bir etki oluşu.


Dokunma uyarısının, hareketlerinin yoğunluğuna ve tedavi edilen vücut, beden alanının büyüklüğüne göre, farklı şekillerde algılandığı ve belli etkiler oluşturmuş olduğu bilinmektedir. Geniş yüzeyli, yavaş uygulanan öfloraj tekniğinin, örneğin; dinlendirici, sinir sistemini teskin edici ve kas bölgelerini gevşetici, rahatlatıcı etki göstermesine karşın nokta şeklinde uygulanan derin friksiyonlar ve petrisaj tekniğiyle refleks yol ile kas tonusuna etkili olunabilir.


1 comentário


Convidado:
28 de set. de 2021

bilgilendirici :)

Curtir
bottom of page