top of page

Skar Masajının Faydaları

Güncelleme tarihi: 22 Tem 2022


Skar Masajının Faydaları

Skar masajı, skar yönetiminde en sık önerilen tedavilerden biridir. Bununla birlikte, bir yara izinin ne zaman, neden ve nasıl masaj yapılacağına dair tavsiye ve kanıtlar eksiktir. Bu makale, şu anda mevcut kanıtlara ve uzman klinik görüşüne dayalı olarak konuyla ilgili bazı rehberlik sağlar.


Hangi Yara İzi Özellikleri Masajın Faydalı Olabileceğini Gösterir?

  • Bağlanma – yara izi mobilizasyonu, alttaki veya çevreleyen dokulara sıkıca bağlı olan yara izlerini gevşetebilir

  • Ağrı, aşırı duyarlılık ve kaşıntı – skar masajı bu tür semptomları iyileştirebilir.

  • Sızdırmazlık – yumuşak doku manipülasyonu yara izlerini yumuşatabilir ve esnekliği artırabilir.

Toplu yara izi masajı, bazı büyük yara izlerinin düzleşmesine yardımcı olabilir; yine de keloid skarlarının fayda sağlaması olası değildir.


Yara İzlerine Masaj Yapmanın Mantığı Nedir?


Cilde mekanik kuvvetler uygulayarak, aşağıdakiler dahil bir dizi biyolojik olay tetiklenir:

  • Artan kan akışı,

  • Hormon salınımı, örneğin oksitosin,

  • Skar yapısının yeniden şekillenmesine yardımcı olan mekanik transdüksiyonun indüklenmesi (yani skar içindeki moleküler sinyalleşmenin aktivasyonu).

Masaj, geleneksel olarak yara yönetiminin evrensel olarak faydalı bir bileşeni olarak görülse de, son araştırmalar yalnızca olgun yara izleri için güçlü tekniklerin kullanımını desteklemektedir. Olgunlaşmamış bir yara, yakın zamanda travma veya ameliyattan oluşan ve hızlı bir doldurma süresiyle kırmızı veya iltihaplı görünen bir yara izidir (yani, parmağın ucuyla bastırılırsa, hızlı bir renk dönüşü görülür).


Genel olarak konuşursak, yara izleri ilk 3-9 ay boyunca kırmızı ve iltihaplı olma eğilimindedir. Aksine, olgun bir yara, komşu cilde benzer bir renge sahiptir, inflamatuar aktivite belirtisi göstermez (yani yeniden doldurma süresi yavaştır) ve ciltte daha eski bir yaralanmayı temsil eder.


Literatürde önerilen çeşitli yöntemler vardır; klinik uygulamada bunlar, uygulandıkları yara izinin tam tipine ve olgunluğuna bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Daha genç olgunlaşmamış yara izleri için düşük yoğunluk ve sıklıkta hareketler önerilirken, daha yaşlı olgun yara izleri daha agresif yumuşak doku mobilizasyon teknikleri ile tedavi edilebilir.


Ciltte sürtünmeyi önlemek önemlidir; lokal basınç ile dairesel hareketler daha güvenli görünmektedir ve genellikle tercih edilmektedir. Diğer yararlı teknikler, bir deri kıvrımı oluşturmayı nazikçe ve dikkatli bir şekilde harekete geçirmeyi içerir.


Masaj

Geleneksel olarak, yara masajı bir krem ile yapılır, ancak bu, cilt kolayca kavranamadığı için bazı teknikleri zorlaştırır; krem, yara izini harekete geçirmek yerine cilt üzerinde hareket etme eğilimini artırabilir ve sürtünme yaratabilir.


Nemlendirme ve hidrasyon, masajın endike olup olmadığına bakılmaksızın her yara izi için çok önemlidir ve günde dört kez veya herhangi bir kuruluğu önlemek için teşvik edilmelidir. Bir yara izi uzmanı, masajın türü konusunda rehberlik edebilir, ancak masaj bir kez gösterildikten sonra hastalar veya bakıcılar tarafından da bağımsız olarak yapılabilir.


Nemlendirme, yara tipine, yaranın olgunluk ve yaş derecesine göre ayarlanması gereken masajın aksine, tüm yara izleri için evrensel olarak önerilir. Skar masajı, bağlanma, gerginlik, ağrılı kaşıntı ve aşırı duyarlılık dahil olmak üzere bir dizi yara izi özelliğini iyileştirebilir.


Agresif yumuşak doku teknikleri inflamasyonu ve buna bağlı skar özelliklerini kötüleştirebileceğinden, taze, inflamatuar skarlara özel dikkat gösterilmelidir. Bazı yara izi türleri yalnızca nitelikli bir yara izi yönetimi uzmanının gözetiminde masaj yapılmalıdır. Yara izinin yara izi masajı için uygun olup olmadığını ve en uygun tekniklerin neler olduğunu öğrenmek için uzman tavsiyesi almak önemlidir.


bottom of page