top of page

Doğum Sırasında Masaj Terapisi Doğum Ağrısını Azaltabilir


Doğum Sırasında Masaj Terapisi Doğum Ağrısını Azaltabilir

Bir araştırmada, doğum sırasında masaj terapisi verildiğinde annelerin ağrılarında azalma olduğunu bildirmiştir. Bu araştırmaya katılan yetmiş kişiden otuz yedi kadın doğum sırasında masaj, diğer kırk kadın ise standart bakım aldı. Her iki çalışma kolundaki kadınlar da invaziv olmayan ağrı yönetimi tekniklerini kullanabildiler. Çalışmaya başlayan yetmiş yedi kadının tamamı çalışmayı bitirdi ve araştırma takibine yanıt verdi.


Dışlama kriterleri, gebelik sırasında eşlik eden hastalıkları veya komplikasyonları içermekteydi. Dahil edilme kriterleri arasında ilk kez gebelik, anne yaşı 18 ile 35 arasında olan tek gebelikler vardı. Masaj grubunda, aktif doğum sırasında 5 saate kadar İsveç masajı kayıtlı bir masaj terapisti tarafından uygulandı. Kadınlar masajı duraklatmayı veya aralıklı olarak uygulamayı seçebilir ve katılımcı epidural analjezi almaya karar verirse masaj durdurulur. Masaj terapistinin katılımcı ile çalışacağı maksimum süre beş saat olarak belirlenmiştir.

Birincil etkiler, servikal dilatasyona göre epidural analjezinin zamanlamasına dayanmaktadır. Masaj tedavisinin, bir kadının daha büyük servikal dilatasyon ile ölçüldüğü üzere epidural analjezi kullanmayı seçmesinden önceki süreyi uzatacağını varsaydılar.

İkincil etkiler, doğum ağrısı ve sonucu ölçümleri üzerine yapılmıştır. Araştırmacılar, kasılma ağrısı, doğum evrelerinin uzunluğu, narkotik veya diğer analjezi ihtiyacı, epidural yerleştirme sırasında servikal dilatasyon ve doğum şekli gibi birçok faktöre bakmaktaydılar. Çalışmada herhangi bir yan etki veya olay bildirilmedi.

Araştırmacılar, masaj terapisi grubundaki kadınların rutin bakım grubundaki kadınlara göre daha yüksek servikal dilatasyonda epidural analjezi aldıklarını, ancak ortalama olarak daha az ileri bir doğum aşamasında kabul edildiklerini buldular. Bu çalışma, yardımlı vajinal doğumların azalmasına ve doğumun ilk iki aşaması arasındaki sürenin azalmasına neden olabilecek epidural enjeksiyonlarda bir gecikmeye yönelik bir eğilim göstermiştir.


Masaj

Araştırmacılar, doğum eylemi boyunca devam eden masajın ağrı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olabilecek daha güçlü etkileri olabileceğini öne sürmektedir. Belki masaj terapisi, epidural analjezi verildiğinde ağrıyı daha da azaltabilir. Gelecekteki araştırmalar, bu bağlamda masajın etkilerinin kesin bulgularını desteklemek için masaj terapisinin önemli etkilerini belirlemeye yardımcı olacak örnek boyutlarını genişletmelidir. Anne adaylarının doğuma hazırlanmak için yaptıracakları öncesi masaj kasların ve dokuların esnemesini sağlar. Doğum anında gevşemesi gereken bu kasları bilmek, kasların nasıl kasılıp açıldığını öğrenmek doğum süreci için oldukça yararlıdır.

Mevcut çalışmada, katılmak isteyen kadınların %60'ı doğum sırasında masaj tedavisi almaya istekliydi, bu da masajın doğum yapan kadınlar tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Bu araştırma, masaj terapistlerinin doğum sırasında ağrı kesici sağlamak için bir kadın doğum sağlık ekibine etkili bir şekilde entegre olabileceğini göstermektedir. Sizlerde bir anne adayıysanız ve doğum sırasında masaj yaptırmayı düşünürseniz, sayfamızdaki profesyonel masaj terapistlerinden yardım almak için profillerini inceleyebilirsiniz.


Comments


bottom of page