top of page

Kronik Boyun Ağrısının Tedavisinde Masaj


Kronik Boyun Ağrısının Tedavisinde Masaj

Kronik boyun ağrısı olan kişiler genellikle rahatlamak için masaj terapisine başvururlar. Bir çok masaj terapistine bu durum için bir tedavi planı olarak ne önereceklerini sorarsanız, muhtemelen çeşitli cevaplar alırsınız. Araştırmacılar, kronik boyun ağrısı için masaj bakımı ile ilgili literatürü gözden geçirdiler ve önceki çalışmaların çeşitli sonuçlar sunduğuna ve genellikle klinik olarak alakasız bilgiler içerdiğini buldular. Bu araştırma kronik boyun ağrısı olan insanlar için masaj terapisinin optimum dozunu veya tedavi sıklığını ve süresini araştıran mevcut çalışmalara ilham verdi.


En az üç aydır kronik nonspesifik boyun ağrısı yaşayan 20 ile 64 yaşları arasındaki iki yüz yirmi sekiz katılımcı, altı çalışma grubundan birine rastgele atanmak üzere alındı. Önceki bir çalışmaya dayanarak, hem 30 hem de 60 dakikalık seanslar için özel masaj tedavi protokolleri kullanıldı. Tüm protokoller, hareket aralığı değerlendirmesi, uygulamalı ve doğrudan boyuna uygulanan masajı içeriyordu.


Tedavileri, her biri beş yıldan fazla deneyime sahip sekiz lisanslı masaj terapisti tarafından sağlandı. Terapistlerin masajın her bölümü için zaman sınırları vardı, ancak çok çeşitli masaj tekniklerini kullanmalarına izin verildi. Sonuçları masaj müdahalesine bağlamak amacıyla hiçbir öz bakım önerisine izin verilmedi.


Sonuçlar, tedaviye başlamadan önce ve dört haftalık protokolün tamamlanmasından bir hafta sonra ölçüldü. Çalışmada, tüm masaj gruplarındaki katılımcıların en önemli sonuçları 60 dakikalık masaj gruplarında görüldü. Kontrol grubundaki bireylerle karşılaştırıldığında, masaj katılımcılarının haftada iki kez 60 dakika masaj yaptırdıkları takdirde boyun fonksiyonlarında klinik olarak anlamlı bir iyileşmeye sahip olma olasılıkları daha fazla olarak belirlendi.


Araştırmacılar, uygun şekilde eğitilmiş terapistler tarafından sağlandığında masajın güvenli göründüğü, ancak ağrıda geçici artışlarla ilişkili olabileceği sonucuna varmışlardır. Ayrıca boyun ağrısı için masaj terapisi çalışmalarının tedavi protokollerinde yeterli masaj dozları vermemiş olabileceğini öne sürdüler. Bu çalışmadaki masaj protokolleri, tedavinin standardizasyonunu en üst düzeye çıkardı, ancak terapistlere hastalarına en iyi şekilde fayda sağlayacağına inandıkları bakımı sağlama konusunda yeterli özgürlük sağladı.


Masöz

Bu çalışmaya dahil edilme kriterlerine dayanarak, sadece hafif ila orta derecede boyun ağrısı olan hastalar için çıkarım yapılmalıdır. Araştırmalar, ilk dört hafta boyunca her hafta birden fazla 60 dakikalık masaj terapisinin etkisini, kişisel bakım önerilerini ve daha uzun süreli takibin dahil edilmesini özellikle değerlendiren, kronik boyun ağrısı için masajı araştıran gelecek denemeler önerdiler.


Bu çalışmanın uygulama ve araştırma için önemli etkileri vardır. Çalışma verileri, masajın kronik boyun ağrısı olan hastalar için etkili bir müdahale olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, bu hastaların yalnızca bir seans yerine haftada birden fazla 60 dakikalık tedavilerle iyileşme göstermeleri daha olasıdır. Araştırma perspektifinden bu çalışma, literatürde çok ihtiyaç duyulan masaj bilimini ilerletmektedir. Bu çalışma bulgularını çeşitli hasta popülasyonlarında tekrarlamaya çalışmak, masaj terapisi tedavi kılavuzlarını bilgilendirmek için kanıt sağlayabilir.


bottom of page