top of page

Lenfödem Tedavisinde Geleneksel Masaj Terapisi


Lenfödem Tedavisinde Geleneksel Masaj Terapisi

Etkilenen bölgedeki lenfatik sistem, lenfatik yüklerdeki artışa cevap veremez. Masaj tedavisi lenf yükünü artırır ve yanlış uygulandığında lenfödem üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu makale masaj terapisi ile manuel lenf drenajı olarak bilinen teknikler arasındaki farkları ve lenfödem mevcut olduğunda masaj terapisinin uygun şekilde uygulanmasını tartışmaktadır.


Lenfödem, yüksek proteinli ödem olarak tanımlanır. Bu, lenfatik sistemin taşıma kapasitesindeki azalmanın neden olduğu dokularda su ve protein birikimidir. Lenfödem hafif, orta veya şiddetli olabilir; çoğunlukla ekstremiteleri etkiler, ancak vücudun diğer bölgelerinde de bulunabilir.


Lenfödem birincil veya ikincil olarak sınıflandırılabilir. Primer lenfödemde, lenfatik sistemdeki konjenital bir malformasyon sonucu taşıma kapasitesi azalır. Primer lenfödem doğumda mevcut olabilir, ancak daha sık olarak, bariz bir neden olsun veya olmasın, yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişir. Sekonder lenfödem daha yaygındır ve lenfatik sistemi içeren cerrahi müdahalelerden kaynaklanır. Lenf nodu diseksiyonları, radyasyon tedavisi veya lenfatik sistemin doğal yollarını bozan insizyonlar, lenfatiklerin etkilenen ekstremiteden lenfatik yükleri boşaltma yeteneğini etkiler. Sekonder lenfödem ameliyattan hemen sonra veya yıllar sonra ortaya çıkabilir.


Lenfatik Yükler Nelerdir?


Lenfatik sistem kapalı bir dolaşım sistemi değildir; tek yönlü prensibine göre çalışır. Temel amacı, kan kılcal damarlarının venöz ucu tarafından emilemeyen interstisyum maddelerinden drene etmektir. Lenfatik yükler olarak adlandırılan bu maddeler su, protein, hücreler ve yağdan oluşur.


Lenfatik Sistemin Taşıma Kapasitesi Nedir?


Taşıma kapasitesi, birim zaman başına mümkün olan en yüksek lenf akışıdır. Fizyolojik istirahat lenf akışının sağlıklı bir lenfatik sistemin taşıma kapasitesiyle ilişkilidir. Bu, lenfatik sistemin normal lenfatik yük miktarının 10 katını taşıyabileceği anlamına gelir. Primer veya sekonder lenfödem mevcut olduğunda, lenfatik sistemin taşıma kapasitesi su ve protein yükünün fizyolojik seviyesinin altına düşer.


Masaj Terapisi ve Manuel Lenf Drenaj


Masaj terimi "yoğurma" anlamına gelir ve "klasik" veya "İsveç" masaj biçimlerini tanımlamak için kullanılır. Bu kelime genellikle kompresyon tedavisi, cilt bakımı ve dekonjestif egzersizlerle birlikte kullanılan nazik, manuel bir tedavi tekniği olan manuel lenf drenajı tekniklerini tanımlamak için yanlış kullanılır. Manuel lenf drenaj teknikleri, birincil ve ikincil lenfödem ile ameliyat sonrası ve travma sonrası şişliği etkili bir şekilde tedavi etmek için kullanılır. Migren baş ağrısı, kronik venöz yetmezlikler ve diğer oluşumların ödemi ek belirtiler sunar. Manuel lenf drenaj ayrıca detoksifiye edici bir etkiye sahiptir.


Doğru uygulandığı takdirde manuel lenf drenaj lenf damarlarının aktivitesini arttırır ve interstisyel sıvıyı hareket ettirir; cilde çok az baskı uygular ve lokal arter kan akımında herhangi bir artışa neden olmaz.


Masoz

Masaj Terapisinin Cilt Üzerindeki Etkileri

Masajda kullanılan temel vuruşlar (örneğin petrisaj, eflöraj, tapotement, vibrasyon ve friksiyon) genellikle manuel lenf drenaj tekniklerine göre daha fazla basınçla uygulanır. Masaj vuruşlarının etkileri sadece suprafasyal dokularla sınırlı değildir, aynı zamanda kaslar, tendonlar ve bağlar gibi subfasyal alanlarda da reaksiyonlara neden olur. Masaj vuruşları, lokal arteriyel kan akışını ve venöz ve lenfatik dönüşü artırabilir ve ayrıca deri altı yapışıklıklarını gevşetebilir.


Birçok masaj terapisi yayını, ödemi bu tekniklerin endikasyonlarından biri olarak listeler. Bu ifade, doğru olmakla birlikte, ödem ve lenfödem arasındaki ayrım belirlenmemişse genellikle yanıltıcıdır. Ödem, suprafasyal dokuların iltihaplanma veya venöz dönüşün bozulması gibi çeşitli sorunlardan kaynaklanabilmesidir. Ödem ile lenf sistemi sağlam kalır ancak aşırı yüklenir. Dinamik yetmezlik olarak adlandırılan bu durum dokularda su birikmesine neden olur. Masaj terapisi bazı ödem türleri için faydalı olabilir, ancak diğerleri için kontrendikedir.


Öte yandan, lenfödem her zaman lenfatik sistemin mekanik yetersizliğinden kaynaklanır; dokularda su ve protein birikir. Daha önce tartışıldığı gibi, mekanik yetersizlik durumunda, lenfatik sistemin taşıma kapasitesi, su ve protein yükünün fizyolojik seviyesinin altına düşer ve lenfatik yüklerdeki artışa uygun şekilde yanıt veremez.


Masaj Terapisinin Lenfödem Üzerine Olumsuz Etkileri

Çoğu masaj teknikleri uygulandığı cilt bölgelerinde arteriyel kan akımında artışa neden olur. Aktif hiperemiye kan kılcal basıncında bir artış ve ardından kan kılcal damarları alanındaki suyun ultrafiltrasyonunda bir artış eşlik eder. Bu işlem, ara boşluklarda daha fazla su birikmesine neden olur. Su, lenfatik bir yükü temsil eder. Mekanik yetersizlik nedeniyle lenfatik sistem bu ek su yükünü yönetemeyecektir. Lenfödemli dokulara masaj yapılırsa şişlikte artış olabilir.


Comments


bottom of page