top of page

Masajın Tarihçesi


Masajın Tarihçesi

Masajın Tarihçesi


Masajın tarihini ve ne zaman ortaya çıktığını söylemek zordur. Masajın tarihçesinin dünyada insanın var olması ile masajın ortaya çıktığını söylemek en doğrusu olabilir. Çünkü ilk insanda acı ve ağrı hisseden veya yorgun bir bölgenin ovulması gibi doğal bir reaksiyon vardır. Bunun sonucunda azalan ağrı, acı ve yorgunluk vardır. İnsanın acıyan bir bölgeyi en ilkel alışkanlıkla eli ile ovduğu, ağrıyan bir midenin ağrı noktasına eli ile baskı yaptığı ve ağrının azaldığını gözlemlenir.


Masajın, en basit şekilde insanın dokunulma ihtiyacını karşılamada etkili bir uygulama yöntemi olarak yüzlerce yıldır gelen bir etkinlik olarak var olduğu düşünülür. Çünkü insan, hem kişiye güven duygusu vermede hem de elektrik transferi yoluyla kendini iyi hissetmesini sağlamada dokunmak önemli bir unsurdur.


Masaj; deri, doku, kas, iç organlar, metabolizma, dolaşım ve lenf sistemlerinin mekanik ve refleks yoluyla tedavi amaçlı uyarılması; çeşitli basınçlar ve ovmalarla bölgesel kan akışını artırma, damarları genişletme, dokuya daha fazla kan gitmesini sağlamada etkili bir yöntemdir.


Masajın ortaya çıkan ilk uygulamalarının Çin ve Hindistan’da yapıldığı söylenmektedir. Bu konuda bilinen ilk yazılı kaynaklar ise eski Yunan doktorlar tarafından yazılmıştır. Eski Yunancada “massein” kelimesi yoğurma anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi masajın en bilinen manipülasyonu yoğurmadır. O zamandan bu güne dek masaj, günlük yaşamda rahatlama ve gevşeme amacı ile uygulanan bir iyileşme yöntemidir. Bununla birlikte masajın tedavi edici olduğundan da yüzyıllardır bahsedilmektedir.

Kültürümüzde daha çok hamam kültürü içinde kese, kol ve bacak esnetme, bazen de ovalama şeklinde masaj yapılır.


Masaj


Tüm dünyada tanınan masaj tekniklerinin çoğu Doğu kökenli olmakla birlikte Batı tarafından dünyaya yayılmış, bilinir duruma gelmesi son 50-60 yıl içinde yine Batılılarca olmuştur. Günümüzde uygulanan klasik masaj teknikleri özellikle 19. yüzyıl başlarında şekillenmeye başlamıştır ve yüzyılın son döneminde masaj manipülasyonlarının tanımlamaları belirginleşmiştir. Öfleraj, Petrisaj, Friksiyon, Perküsyon ve Vibrasyon olarak sınıflandırılan temel masaj hareketleri günümüze kadar geliştirilerek çeşitli yöntemler denenmiştir. Günümüzde uygulanan masaj tekniklerinin temeli bu beş manipülasyon tekniğine dayandığından klasik masaj, diğer tüm masaj türlerinin özünü oluşturmaktadır.


Uzakdoğu masaj çeşitleri ise Batı tekniğinden çok beden-ruh-düşünce üçgenindeki düzeni korumaya yönelik daha çok spritüal nitelikleri ağır basan uygulamalar olarak yüzyıllar öncesinden bu güne gelmiştir. Kullanılan aromatik yağlar ile vücutta yaratılan dokunma hissine ek olarak koku ile de etkileşim yaratma düşüncesi yaygındır.


Ülkemizde gerçek spa kültürü kaplıcalar ve türk hamamları ile fazlasıyla gündem olmuştur ve kendine özgü nitelikleri bulunan farklı bir konuma sahiptir. Ancak ne yazık ki bu kültür zamanla tercih edilmemeye başlanmış, spa kültürü Batıdan alınarak tamamen farklı bir alana yönelim başlamıştır. Aslında sudan gelen sağlık anlamına gelen Spa, Türk hamam kültüründe zaten bulunmaktadır. Tek yapılması gereken biraz daha ilgi gösterilerek ön plana çıkartılması ve günümüz beklentileri ile kıyaslanarak geliştirilmektir.


Comments


bottom of page