top of page

Shiatsu Modern Batı Masajından Nasıl Farklıdır?


Shiatsu-Modern-Batı-Masajından-Nasıl-Farklıdır-?

Shiatsu ve Batı masajı arasında ortak bir dil bulunur. Her iki sistem de stresi azaltmak ve sağlığı da teşvik etmek adına harika yöntemlerdir. Tedavi edilmesi gereken bireyin vücuduna odaklanırlar. Ek olarak, hiçbir sistem tanı ya da tedavi için karmaşık elektronik ya da mekanik mekanizmalar kullanmaz. Üçüncü ortak argüman, hem sihatsu masajı hem de masajın batı dünyasının çoğunda, modern batı geleneksel bilimsel geleceğine dayanmakta olan batı tıbbının kalesi dışında kalmak üzere sınıflandırıldıklarıdır. Japonya dışında, hem shiatsu hem de batı masajı, reiki, iyileşme, hipnoz ya da kristal iyileşme ile alternatif tedavi ya da alternatif tıp olanaklarını paylaşır.


Shiatsu uygulayıcıları kendilerini batı tıbbı ile aynı damarda fizyoloji, anatomi ve patoloji kullanımlarını göstererek reiki ya da inanç iyileşmesi gibi yaygın alternatif tedavi yaklaşımlarından uzaklaştırma eğilimindedir. Bu bati ile Doğu’yu birbirine bağlaması adına Batı’da shiatsu’nun büyük popülaritesinin açıklamalarından birisi olabilir. Shiatsu ve Batı masajı arasındaki farkları incelediğimizde dört ana fark görebiliyoruz. Bunlar;

  • Tedavinin tarihsel gelişimi

  • Yaklaşım felsefesi ve her uygulayıcının kavramaya çalıştığı öz

  • Tedavide teknik ve bileşenler

  • Ortaya çıkan türev sistemlerinin doğası

Vücut masajı, insanoğlunun en eski bildiği tıbbi bakım formlarından birisi olabilir. Eski mısır uygulayıcıların gerçekte neye inandığını bilemesekte, mezarlardaki Mısır çizimleri masaj uygulayan insanları tasvir ediyor. M.Ö. 2700’ün Çin kitabı, Sarı İmparatorun iç tıbbının klasiği, pek çok hastalık için uygun bir tedavi olarak cildin ve etin masajını önermektedir. 5000 yıllık geleneksel Hint tıp sistemi olan Ayurveda, aromatik yağlar ve baharatlar ile yapılan masajın terapötik faydalarını vurguluyor. M.Ö. 8. Yüzyılda yazılan bir mektupta ise Yunan Homer masajın bugün olduğu gibi Olimpik sporcular içinde yaygın olarak kullanıldığından da bahsediyor.

Shiatsu Tarihi ve Evrimi


Bir yayında shiatsu terimine ilk modern atıf 1915 te Japon kitabı olabilir. Shiatsu Ryo Takujiro Namikoshi’nin takipçileri Tenpaku Tamai aracılığı ile yazılan, onu shiatsu’nun kurucusu saymaktadırlar. Yaklaşımı Çin meridyeninden ya da Qi temelli terapiden tamamen farklıydı. Namikoshi, 1912 yılında yedi yaşındayken, romatoid artriti olan annesini beslemeye çalışırken avuç içi ve baş parmakları ile basınç tekniğini bağımsız olarak geliştirdi.Takujiro Namikoshi, shiatsu terapisi için ilk kliniğini 1925 yılında Hokkaido’da geliştirmiş olduğu bir sistemi kullanarak açtı. 1940 yılında Tokyo’da ilk Shiatsu okulu Tokyo terapisini kurmanın da yanı sıra, Namikoshi, Japonyada Shiatsu’nun Batı tıp teorilerine vurgu yapmasını açıklayabilecek yasal tanınmasına katıldı. Takujiro, ün kazandı ve Japonya’nın eski başbakanı olan Yoshida gibi pek çok onuru başarılı bir şekilde tedavi etti.


Ünü yayıldığında, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali gibi yabancı ünlüler de tedavisini aradı. Şu anda, Japonya da Namikoshi sisteminin özel bir yasal statüsü bulunmaktadır. 1947’den başlayarak, sekiz senelik bir klinik araştırma döneminin ardından, 300 tedaviden hangisinin yasallaşabileceğini bulmak adına, Japon Sağlık Bakanlığı shiatsu terapisini etkili olarak tanıdı. 1964 yılında shiatsu, Japonya da ayrı bir terapi olarak kabul edilmiştir.


Japonya da shiatsu uygulanan herkes Sağlık ve Refah bakanlığı aracılığı ile lisans almalıdır. Lisanslama bunun yanı sıra shiatsu uygulayıcılarının yaklaşık olarak üç yıl boyunca 2500 saatlik Shiatsu eğitim programını Sağlık ve Refah bakanlığı aracılığı ile yetkilendirilen üniversitelerde ya da kolejlerde okumasını ve ulasal olarak sınava girmesini gerektirir.


Shiatsu Tedavisinde Kullanılan Teknikler ve Malzemeler


Shiatsu ve Batı masajı arasındaki ikinci fark, baharat ve yağ gibi malzemelerin tekniği ve kullanım şeklidir. Shiatsu tekniği avuç içi ve parmaklara dayanırken, Batı masajı uygulamasında sürtünme kullanılır. Shiatsu sürtünme içermediğinden dolayı tedavi esnasında asla yağ ya da losyon kullanılmaz.


Batı Masajı ve Shiatsu Felsefesi


Üçüncü ve ana fark, Batı masajı ve shiatsu felsefesidir. Shiatsu ve İsveç masajı gibi diğer modern batı beden, vücut şekilleri arasındaki temel fark, Shiatsu’nun bütünsel bir iyileşme şekli olmasına rağmen, modern batı masajı sağlık ve tedavi ile ilgili geleneksel barı fikirlerine de dayanmaktadır. Batı masajı çoğunlukla insan vücudunu, bedenini bir masör ve zihin de psikoloji ve psikiyatri alanı olarak görmektedir. Bütünsel bir yaklaşıma uyum sağlamakta olan Shiatsu, sinir sistemini düzenler ve vücutta olan kimyasal reaksiyonları uyararak doğal iyileşmeyi de destekler.

Comentarios


bottom of page