top of page

Tuina Masajının 9 Faydası


Tuina-Masajının-9-Faydası

Kan Dolaşımını Arttırır


Tuina masajı uygulamasının ana amaçlarından birisi, vücudun enerji akışını uyararak kan dolaşımını arttırmaktır. Küçük bir 2015 çalışması, Bl 56 akupunktur noktasında yi zhi chan tuina manipülasyonunun dolaşımın iyileştirmesinde etkili olduğunu da göstermektedir. Bu çalışmada, yaklaşık 10 dakika boyunca orta kuvvet kullanılarak uygulanan manipülasyonlarının, daha kısa süreler için hafif ya da ağır kuvvet ağır kuvvet kullanan tedavilerden daha da etkili olduğu bulunmuştur.


Boyun Ağrısını Azaltır


Tuina masajı boyun ağrısını ve beraberinde gerginliği ve tahrişi hafifletir. Bir 2018 çalışması tuina masajı uygulamasının kronik boyun ağrısı olan bireylerde ağrıyı azaltmak adına uygun maliyetli bir seçenek olduğunun sonucuna vardı. Üç hafta içerisinde altı tuina tedavisi alan bireyler, boyun ağrısının yoğunluğunu, tedavisi olmayan kişilerden daha fazla azalttı.


Bel Ağrısı Giderir


Tuina masajı, özellikle tedavi çekirdek egzersizler ile eleştirildiğinde bel ağrılarını hafifletebilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmaya katılan araştırmacılar, bel ağrısı olan bireylerde çekirdek stabilize egzersizleriyle birleştirildiğinde tuina masajı uygulamasının daha da etkili olduğunu bulmuşlardır.


Depresyonu Tedavi Eder


Bütün vücut iyileşmesine odaklanmak, depresyonu olan bireyler için önemlidir. Çünkü sebepler hem duygusal hem de fiziksel olabilir. 2015 yılında yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, tuina masajı uygulamasının depresyon üstünde terapötik bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Depresyonun azaltılmasında geleneksel tedavilerden daha önemli ölçüde daha etkili olduğu da gösterilmiştir.


Sağlıklı Emzirmeyi Teşvik Eder


Doğum sonrası laktasyonu teşvik etmek adına tuina masajı kullanılır. 2012 yılında yapılan bir çalışma göğüsler üzerinde tuina masajının yalnızca geleneksel tedavi alan kadınlara kıyas ile laktasyon miktarını arttırdığını da göstermiştir. Prolaktin seviyelerinin düşmesini geciktirmek açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmasa bile, araştırmacılar tuina masajı uygulamasının bu alanda olumlu bir etkisi olabileceğine de inanmaktadır. Yeni annelerin daha da hızlı sür üretimlerine katkı da bulunabilir.


Karpal Tünel Sendromunu Kolaylaştırır


Buna göre 2010 çalışması, tuina masajı kartal tünel sendromundan semptomları da hafifletebilir. Tuina masajı uygulamasına ek olarak sıcak iğneleyen akupunktur alan kartal tünel sendromu olan bireyler, hormon blok tedavisi ve ilaç tedavisi gören bireylerden önemli ölçüde daha da fazla iyileşme gösterdi.


Kas - İskelet Sistemi Bozukluklarını Tedavi Eder


Tuina masajı çoğunlukla fonksiyonu iyileştirmek ve eklemleri, kasları ve kemikleri etkileyen ağrıyı azaltmak adına kullanılır. 2017 incelemesi ve meta-analiz, kas iskelet sistemi bozukluklarının tedavisinde tuina masajı uygulamasının etkinliğine işaret etmektedir. Tekniğin, özellikle fraksiyon, ilaç tedavisi ve fizik tedavilere kıyas ile ağrıyı hafifletmede etkili olduğu da gösterilmiştir.


Diyabetin Ayak Problemlerinden Faydalanır


Tuina masajı, ayak problemleri olan diyabetli kişiler için faydalı olabilir. Bir 2018 çalışması, Çin tıbbı ayak banyosu ile beraber tuina masajı uygulamasının erken evre diyabetik ayağı olan bireyler için terapötik olarak faydalı olduğunu bulmuştur. Geleneksel tıbbın da yanı sıra tuina masajı ve ayak banyosu alan bireyler, yalnızca geleneksel tıbbi alanlara kıyas ile önemli gelişmeler göstermiştir.


Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesini Arttırır


Tuina masajı, hastalık ve geleneksel tedavisiyle ilgili semptomları yönetmek isteyen kanserli bireyler için uygun bir seçenektir. Bir 2016 meta analizi, turna masajı uygulamasının kanserli insanlar için semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirmek üzerinde etkisini değerlendirdi. Meta analiz bunun yanı sıra şu etkilere de baktı:

  • Geleneksel çin tıbbı beş element müzik terapisi

  • Qi Gong

  • Tai Chi

  • Akupunktur

コメント


bottom of page