top of page

Masajın Günümüze Kadar Gelişi


Masajın-Günümüze-Kadar-Gelişi

Tarih araştırmacılarına göre masajın ilk olarak günümüzden 1 bin yıl önce Çinliler aracılığı ile uygulandığı düşünülmektedir. Eski zamanlarda masaj çıkıkların ve kırıkların tedavisinde de önemli bir yer tutmuş ve günümüzde dahi tedavi amacı ile kullanılmaktadır. Çinlilerin sonrasında eski yunan hemileri aracılığı ile burkulma ve çıkık tedavisi ile kabızlık rahatsızlığının tedavisi için kullanıldı.


19. Yüzyıl başlarında Stockholmlü hekim Per Henrik Ling eklemlerdeki ve kaslardaki rahatsızlıkların tedavisi adına uygulanabilecek günümüzde Isveç masajı olarak bilinen masaj çeşidini önerdi. Kas ve eklem rahatsızlıklarının tedavisi için Ling’in önermiş olduğu masajın olumlu sonuçlar göstermesi sonrasında Isveç masajı bütün Avrupaya yayılmıştır. Pek çok masaj çeşidi günümüz Tıp’ında bile felçli hastaların kaslarını yeniden çalıştırması amacıyla kullanılmaktadır.


Maymunların birbirlerinin tüylerini temizleme göstergesi, hayvanların yaralarını yalaması ve insanların da ağrıyan bir eklemi ovması birer masajdır. Masaj belki de en eski giderme yöntemidir ve tarih boyunca bütün kültürlerce kullanılmıştır. Yunanlı hekim Hipokrat aracılığı ile antripsis olarak isimlendirilmiş ve diğer yazarlarca tripsis, ovuşturma, el ile tedavi ya da ovma olarak anılmıştır.Bizim masaj kelimesini kullanmamız nispeten yenidir ve bu sözcük Arapça da el ile sıvazlama anlamına gelen masah tan türemiştir. Eski Çin, Hindistan ve Mısır el yazmalarında masajın hastalıkları sağaltmak, önlemek ve yaraları iyileştirmek adına kullanıldığı yazmaktadır. Masaj ilk olarak M.Ö. 2700’lerden kalma Çince bir kitapta geçer.


Eski Yunanistan ve Roma’dan kalma eserlerde de, masaj uygulamasına sayısız göndermelerde bulunulmuştur. Spordan sonra ve önce, nekahet döneminde egzersiz yerine, banyodan sonra veya ruhsal çöküntü, astım, sindirim problemleri ve hatta kısırlık gibi türlü durumlar için tıbbi tedavi olarakta önerilmiştir. Romalı İmparatorluk hekimi Galen masaj ve egzersiz ile ilgili en az on altı kitap yazmıştır ve fikirlerinin çoğu bugün dahi pratik değerini korumaktadır.


1. Yüzyılın sonlarında, masaj artık yaygın bir tıbbi tedavi yöntemi olarak ünlü doktorlar ve cerrahlar aracılığı ile sık sık kullanılmaya başlamıştır. Bunlar; ya kendileri masaj yapmış ya da kendileri için masaj uygulamak üzere yardımcılar (çoğunlukla kadınlar) yetiştirmişlerdir.


Comments


bottom of page